Helgen 27-28 februari hade vi i styrelsen för Storvallens fjällstugor planeringsmöte. Vi pratade bland annat om renovering av badrum, arbetshelger och förberedelser inför sommaren — som redan har bokats upp med flera läger. Nästa arbetshelg blir vid Kristi himmelfärdshelgen i maj. Vi hade gärna bjudit in fler men tills smittoläget är bättre så siktar vi på en liten grupp som åker upp och förbereder anläggningen för sommaren.