Efter mycket arbete har vi äntligen lanserat vår nya hemsida. Tidigare var vår hemsida en del av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds webbplats, men numera finns vi på egen adress, storvallen.nu.

Vi hoppas att denna nya hemsida kommer inspirera och vara mycket mer lättöverskådlig. Övertid kommer hemsidan att fortsätta utvecklas med mer information och bilder.