Det finns ett antal olika fjällkartor som täcker området. Bland annat Calazo Jämtlandstriangeln 1:50.000, Calazo Årefjällen Storlien 1:50.000. Lantmäteriets Z52 tillverkas inte längre men stämmer i grova drag, (rekommenderas inte).

Lantmäteriet har släppt kartdata öppet på internet, kan användas för utskrifter och diverse mobilappar. Nedan finns ett antal olika kartor vi tillverkat för nedladdning. Nya kartor är under uppbyggning då dessa inte visar alla lokala leder.