Anläggningen är obemannad. Icke brådskande ärenden så som förbättringsförslag mm. skickas till styrelsen via e-post [email protected]
Vid akuta fel kontakta vår stugvärd Viktor på 0647-28 35 55