Allt avfall ska källsorteras. Uppe vid parkeringen finns en sopbod där fraktioner sorteras på: metall, glas, papper, brännbart.
Vid större läger finns särskilda avfallskärl.