I Bastubyggnaden finns en tvättmaskin som är tillgänglig för gäster att använda.