Stugorna har kodlås istället för nyckel. Dörrkod bifogas med bokningsbekräftelsen. Vid akuta fel kontaktas stugvärden Viktor på tel. ‭0647-28 35 55
I stugan finns en elektronisk nyckelbricka att använda under vistelsen till stugan och bastun. Den kvarlämnas i stugan vid avresa. Borttappad nyckelbricka debiteras med 250 kronor.

Om du slår fel kod för många gånger blinkar låset och spärras i 5 minuter. Vänta och pröva igen.