I lägerförrådet finns en cykel med tillhörande cykelkärra att låna, som t.ex. underlättar matinköp för de gäster som inte är bilburna.