Vi håller stugområdet fritt från motorfordon i möjligaste mån.
Inga bil- eller skotertransporter ned till stugorna, det är endast för stugvärd och service.
I lägerförrådet jämte bastun finns en transportkärra. Vintertid kan pulkor användas, finns i vinterförrådet.