Storvallens fjällstugor är en alkohol- och drogfri anläggning. Droger och alkoholhaltiga drycker över 2,25% får ej nyttjas på anläggningen.